historik & miljöpolicy

Historik

Storm Snickeri är ett nytt företag i ny regi men med lång erfarenhet.
Vi har varit verksamma i Sollebrunn i över 40 år. 2018-01-01 gick före detta ägaren Per-Anders Andersson i pension och sålde sin verksamhet. Tillsammans med vårt syskonföretag Östra Snickerifabriken i Halmstad tillverkar vi specialinredningar för alla tänkbara ändamål.

Miljöpolicy

Företaget har ett väl inarbetat Systematisk Arbetsmiljö och brandskyddsarbete.
Löpande kontroller görs flera gånger per år. Alla förändringar av verksamheten riskbedöms metodisk.

Företaget har som policy att:
Bedriva verksamhet på en ansvarstagande grund, där miljöhänsyn genomsyrar alla led.
Ständigt utveckla och förbättra så att vi med god marginal lever upp till omvärldens
krav på en effektiv miljövård. Begränsa utsläpp och föroreningar från den egna verksamheten till ett minimum. Fortlöpande höja kompetensen hos alla anställda, så att miljötänkandet införs på alla plan i vår verksamhet.

Skriv ett meddelande